Ansök om gräsrotssponsring

Gräsrötter är något fint. Det är där kraften börjar spira, som förhoppningsvis växer sig större. På Jämtkraft har vi gräsrotssponsring för att bidra till den positiva energin för framtiden. Vi samarbetar med en mångfald av föreningar och verksamheter.

Om gräsrotssponsring

Sponsringsbelopp

Belopp upp till 8 000 kronor.

Ansökningsperioder

Sommar: Sista datum för ansökan 15 mars. Tillkännagivande 1 april.
Vinter: Sista datum för ansökan 15 september. Tillkännagivande 30 september.

Ni som fått gräsrotssponsring har möjlighet att få det igen tidigast tredje perioden efter tidigare sponsringsbeviljande.

Vad är sponsring?

Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där Jämtkraft betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en klubb/förening, en person, organisation, ett projekt eller liknande. Motprestationer krävs alltid i ett samarbete. Vi jobbar inte med rena bidrag, gåvor eller donation.

Motprestation

  • Jämtkraft har rätten att använda motparts namn/logga i sin kommunikation.
  • Jämtkraft exponeras i motparts kanaler där det är möjligt.
  • Jämtkraft har rätt att göra reportage/film/fotografera samarbetet i marknadsföringssyfte

Ansök här