Gräsrotssponsring

Gräsrötter är något fint. På Jämtkraft har vi gräsrotssponsring för att bidra till den positiva energin för framtiden. Vi samarbetar med en mångfald av föreningar och verksamheter. Ansök om gräsrotssponsring

Sponsringssamarbeten

Vi har också större sponsringssamarbeten där vi i partnerskap jobbar utifrån gemensamma intressen. Om det är ett större samarbete som bygger på ett stort marknadsvärde så kan du mejla vårt sponsringsråd.