Ansök om gräsrotssponsring

Gräsrötter är något fint. Det är där kraften börjar spira, som förhoppningsvis växer sig större. På Jämtkraft har vi gräsrotssponsring för att bidra till den positiva energin för framtiden. Vi stöttar en mångfald av föreningar och verksamheter.

Om gräsrotssponsring

Sponsringsbelopp

Belopp upp till 8 000 kronor.

Ansökningsperioder

Sommar: Sista datum för ansökan 15 mars. Tillkännagivande 1 april.
Vinter: Sista datum för ansökan 15 september. Tillkännagivande 30 september.

Ni som fått gräsrotssponsring har möjlighet att få det igen tidigast tredje perioden efter tidigare sponsringsbeviljande.

Sponsringen ska uppfylla de här kriterierna

  • Ha en tydlig utvecklingsprägel
  • Ge en marknadsföringseffekt som motsvarar sponsringsbeloppet.
  • Sponsringen gäller inte enskilda utövare.

Motprestation

  • Jämtkraft har rätten att använda motparts namn/logga i sin kommunikation
  • Jämtkraft exponeras på hemsida och all övrig kommunikation där det är möjligt.
  • Fysisk synlighet där det är möjligt.

Ansök här