Miljö

Miljö och hållbar utveckling ger framtidstro – sådan vill Jämtkraft stötta. Miljöprojekt välkomnas.

Sponsring av miljöprojekt

Dammån

Dammåns fiskevårdsområde har till uppgift att sköta fisket och fisktrappan i Dammån. Fisktrappan är unik genom att den var bemannad redan i början av 50-talet och har därmed unik statistik om öringens uppvandring, antal, vikt och kön. Trappan är en av de mest besökta turistanläggningarna i Hallenbygden.
www.fishersguide.com