Gräsrotssponsring

Gräsrötter är något fint. Det är där kraften börjar spira, som växer sig större. Jämtkraft stöttar en mångfald av föreningar och verksamheter med gräsrotssponsring.

Ansök om sponsring

  Idrott

  Friskvård eller elit - vi sponsrar idrottsföreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse.

  Kultur

  Kultur ger upplevelser och kraft. Jämtkraft stöttar gärna kulturutövare med sponsring.

  Miljö

  Miljö och hållbar utveckling ger framtidstro – sådan vill Jämtkraft stötta. Miljöprojekt välkomnas.

  Human & social

  Vi stöttar human-/sociala verksamheter, arrangemang och arenor som ger kraft människor emellan.

  Supporter-el

  Med Supporter-el kan du stötta din klubb och ditt lag samtidigt som du får ren el från sol, vind och vatten.

  Förenings-el

  Lägg energin där den gör mest nytta och tjäna pengar till laget. Vi stödjer föreningslivet med hjälp av sol, vind och vatten.