El och värme från skogens restprodukter

Skogsbruk har varit en av basnäringarna i Jämtland sedan urminnes tider. Ur ett helhetsperspektiv är bioenergi en bra och viktig energikälla för ett hållbart energisystem. Nya träd växer upp om och om igen. Fjärrvärmens affärsidé är på att ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo och göra om dem till värme och el.

Sedan slutet av 1980-talet har nästan hela Jämtkrafts produktion av fjärrvärme varit förnybar. Idag används endast en knapp procent olja i bränslemixen. Vi tar hand om restprodukterna från skogen: grenar och toppar, returträ, sågverksbiprodukter och bark. Det som inte används vid den skogliga produktionen återvinner vi till energi som ger fjärrvärme och el till tusentals hem.

Biobränslet är förnybart. Den koldioxid som träet avger när det förbränns är inte mer än vad träet tar åt sig under sin livstid.  

Cirka 90 procent av de bränslen som Jämtkraft använder kommer från regionen. Resten köper vi från Norge, där bränsle från sågverk och återvinningsstationer går med returfrakter på lastbilar.