El och värme från lokala värmeanläggningar

Vår värmeproduktion har flera ben att stå på. I Lugnvik finns vårt stora kraftvärmeverk. Det kompletteras av hetvattentanken Arctura och flera mindre värmeanläggningar i Östersund, Åre och Krokoms kommuner. Ett normalår producerar vi 200 GWh el och 600 GWh värme.