Bioenergi

Skogen som alltid funnits överallt omkring oss och den fortsätter att vara en viktig energikälla för ett hållbart energisystem. På Jämtkraft väljer vi att utvinna energi från skogens restprodukter och returträ, det vi kallar återvunnen energi.

Bioenergi

Skogsbruk har varit en av basnäringarna i Jämtland sedan urminnes tider. Ur ett helhetsperspektiv är bioenergi en bra och viktig energikälla för ett hållbart energisystem. Nya träd växer upp om och om igen.

El och värme från skogens restprodukter

På Jämtkraft tar vi hand om restprodukterna från skogen: grenar och toppar, returträ, sågverksbiprodukter och bark. Det som inte används vid den skogliga produktionen återvinner vi till energi. I en gemensam värmepanna tar vi hand om biobränslet. Det ger fjärrvärme och el till tusentals hushåll.

Biobränslet är förnybart. Den koldioxid som träet avger när det förbränns är inte mer än vad träet tar åt sig under sin livstid.