Kraftvärme

Restprodukter från skogen – energi som annars skulle ha gått till spillo – omvandlas till el och värme i vårt kraftvärmeverk.

Produktion av kraftvärme i Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik

I Jämtkrafts kraftvärmeverk förädlas biobränsle till energi. Bränslet vi använder idag är grenar och toppar som blir över vid skogsavverkningen, restprodukter från träindustrin, rötvirke, rivningsvirke och torv. Det förnybara bränslet ger låga utsläpp av växthusgaser och en stor del kommer från energi som annars inte används.

Energi som används till el och fjärrvärme

En tredjedel av energin blir el och två tredjedelar fjärrvärme i kraftvärmeverket. Arctura, ackumulatortanken på skidstadion i Östersund, är en värmereserv som gör att vi kan maximera elproduktionen och säkra fjärrvärmeleveranserna om det skulle bli avbrott.

Finessen med kraftvärme är att el produceras samtidigt med värmeproduktionen. Överskottet från värmeproduktionen ger el så att det räcker till alla våra fjärrvärmekunder tillsammans. Fjärrvärmen är en extremt resurssnål uppvärmningsform. En enda värmepanna värmer många hem istället för att vi har en panna i varje hem. Genom att ha fjärrvärme är du med och bidrar till att hela samhället blir mer energieffektivt.

Fjärrvärme i Jämtland

Idag levererar vi fjärrvärme i Östersund, Brunflo, Krokom, Nälden, Föllinge, Järpen, Mörsil, Åre, Duved, Kall och Hallen. Våra fjärrvärmeledningar i länet mäter sammanlagt cirka 300 kilometer.