100 procent förnybar energi

Hos Jämtkraft får du el från förnybara energikällor. All el och en stor del av den fjärrvärme vi säljer producerar vi själva från sol, vind, vatten och skog.

ostersund-solpark

Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt som solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog, bioenergi. Det här är ett område vi kan utan och innan.

Jämtkraft har producerat el från förnybar energi sedan 1889. Vi började med en vedeldad ångpanna i Östersunds hamn som försåg fem abonnenter med belysning. Idag har vi kunder i hela Norden. 

Framtidskraft

1889 jobbade vi med framtidsfrågor och det gör vi än idag. Då handlade det om att få lamporna att lysa. Idag handlar det mycket om att vår el och värme inte ska ge några koldioxidutsläpp. Vi vill bidra med den förnybara energi som vi behöver i ett hållbart samhälle. Det ger oss framtidskraft.

Vår målsättning är att utöka vår förnybara elproduktion inom sol, vind och vatten.

URSPRUNGSGARANTIER FRÅN FÖRNYBAR ENERGI

Hur kan du veta att din el kommer från förnybara energikällor? Jo, när du har elavtal hos Jämtkraft köper vi in ursprungsgarantier från förnybara produktionskällor för den mängd el du använder. För varje kilowattimme el köper vi in lika många ursprungsgarantier. På så sätt bidrar du till att den totala energimixen kommer att innehålla mer förnybar energi.

För att garantera elens ursprung utförs revisioner en gång per år av en auktoriserad revisor. Vid revisionen redovisas anskaffad kontra såld energi.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Års- och hållbarhetsredovisning.