Urkraft från förnybara energikällor

Hos Jämtkraft får du el och värme från de urkrafter som finns i naturens förnybara energikällor. Från vinden som pinar fjällen, regnet, solen som värmer och tinar upp och så den växande skogen.

Vindkraft från förnybara energikällor

Din el produceras till stor del i våra egna kraftverk från sol, vind, vatten och skog. Vi köper också in förnybar el, så att du som kund alltid ska få klimatklok el i ditt avtal.

Din fjärrvärme produceras i våra fjärrvärmeverk och kommer från bioenergi, till största delen från restprodukter från skogsbruket.

Framtidskraft

I Jämtland, Jämtkrafts hemvist, finns goda möjligheter för förnybar energi. Vi har producerat el från naturens förnybara energikällor sedan 1889. Då tänkte vi mest på att få lamporna att lysa. Nu tänker vi mest på att vår el och värme inte ska ge några koldioxidutsläpp och att energin ska komma från energikällor som förnyas i rimlig takt. Att bidra i arbetet för ett mer hållbart samhälle ger oss drivkraft och framtidstro.

Vi har för avsikt att fördubbla vår förnybara energiproduktion de närmsta åren. Ju mer förnybar energi vi kan bidra med, desto mindre energi från kolkraftverk och olja behövs någon annanstans, tänker vi.

Vår solkraft

Vår vindkraft

Vår vattenkraft

Vår bioenergi