Aktuella vattenkraftsprojekt

Våra satsningar inom vattenkraften handlar idag framförallt om att renovera och effektivisera våra kraftstationer. Vi säkerställer också att de svarar mot högt ställda miljökrav.

Renovering i Långforsen

Långforsens vattenkraftstation är omodern och sliten. Vi planerar att renovera stationen för att den ska kunna fortsätta ge el i framtiden.

Förbifart Billsta

Vi arbetar med att återskapa fria vandringsvägar i Billstaån. Tre omlöp och utrivning av en damm kommer att öppna ån för vandrande fisk.

Kattstrupeforsens vattenkraftstation moderniseras

Turbinen i Kattstrupeforsens vattenkraftstation behöver bytas då den tekniska livslängden är nådd.

Kraftbygge i Hissmofors

För att kunna fortsätta leverera förnybar el i Hissmofors restaurerade vi vattenkraftverket. Det nya kraftverket togs i drift 2013.