Aktuella vattenkraftsprojekt

Våra satsningar inom vattenkraften handlar idag framförallt om att renovera och effektivisera våra kraftstationer. Vi säkerställer också att de svarar mot högt ställda miljökrav.

Renovering i Långforsen

Långforsens vattenkraftstation är omodern och sliten. Vi planerar att renovera stationen för att den ska kunna fortsätta ge el i framtiden.

Vandringsväg för fisk i Billstaån

Vi har nu påbörjat arbetet för att återskapa fria vandringsvägar för fisk i Billstaån med tre omlöp och en utrivning av dammen vid Ävjan.

Kraftbygge i Hissmofors

För att kunna fortsätta leverera förnybar el i Hissmofors restaurerade vi vattenkraftverket. Det nya kraftverket togs i drift 2013.