Turbinbyte i Dammåns vattenkraftstation

Vattenkraftstationen i Dammån förnyas med en ny turbin och generator inne i stationshuset. Den nya moderna maskinen kommer att ha högre driftsäkerhet och energieffektivitet jämfört med den nuvarande som snart är 40 år gammal och som tjänat ut sin tekniska livslängd.

elproduktion_karta_dammån

Se hela kartan

I takt med att icke styrbara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi, byggs ut ökar också behovet av planerbar, driftsäker och pålitlig förnybar vattenkraft.

Förutom att turbinen och generatorn i Dammån har uppnått sin tekniska livslängd är generatorn delvis trasig vilket gör att maskinen i dagsläget endast kan köras på halvfart. Med en ny modern maskin kommer vi att kunna säkerställa att vattenkraftverket kan leverera el till sin fulla kapacitet på 5 GWh per år

Arbetet med att montera den nya turbinen och generatorn kommer att ske i torrhet inomhus i vattenkraftstationen.

Så här går det till

Först töms nuvarande magasin och sedan river vi ut den gamla maskinen. Därefter anpassas befintlig stationsbyggnad invändigt innan den nya turbinen och generatorn kan monteras.

Tidplan

Arbetet började förberedas i slutet av 2020. Själva renoveringen i kraftstationen sker från och med hösten 2021.

AktiviteterTid
Förberedande arbete Årsskiftet 2020/2021
Utrivning av den gamla maskinen 2021 september
Byte av turbin och generator 2021 oktober-november
Planerat avslut av arbetet       2022 januari

Lär dig mer om vattenkraft

Så fungerar vattenkraft

Nyfiken på hur vattenkraft fungerar? Läs mer och se filmen om hur ett vattenkraftverk fungerar.

Så fungerar vattenkraft