Turbinbyte i Duveds vattenkraftstation

Den drygt 100 år gamla traditionen att producera el i Duved förnyas med en ny turbin och generator inne i stationshuset. Den nya moderna maskinen kommer att ha högre driftsäkerhet och energieffektivitet jämfört med den nuvarande som snart är 60 år gammal och som tjänat ut sin tekniska livslängd.

flygbild över duveds vattenkraftstation

Arbetet med att montera den nya turbinen och generatorn kommer att ske inomhus i vattenkraftstationen. Arbetet förbereds under vår och sommar 2019. Själva renoveringen sker efter vårfloden 2020.

Jämtkrafts vattenkraftstation i Duved producerar 10 GWh per år och är ett av 255 kraftverk i landet som bidrar mest till reglerkraften, det vill säga att lagra vatten i magasin så att elproduktion finns tillgänglig när den behövs. I takt med att icke styrbara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi, byggs ut ökar också behovet av planerbar, driftsäker och pålitlig förnybar vattenkraft.

Tidplan

AktiviteterTid
Information till markägare, Åre kommun, Länsstyrelsen Jämtland,
vägsamfällighetsföreningar
2019 sommar 
Förberedande arbete 2019 sommar/höst 
Byte av turbin och generator 2020 juni
Planerat avslut av arbetet       2020 oktober

Lär dig mer om vattenkraft

Så fungerar vattenkraft

Nyfiken på hur vattenkraft fungerar? Läs mer och se filmen om hur ett vattenkraftverk fungerar.

Så fungerar vattenkraft