Modernisering av Kattstrupeforsens vattenkraftstation

Vårt vattenkraftverk i Kattstrupeforsen behövde moderniseras. Därför startade vi ett projekt som blev klart 2017.

jämtkrafts vattenkraftstation i kattstrupeforsen

Processen för att modernisera aggregat G3 i Kattstrupeforsen startade i mars 2014. Turbinen i stationen var från 1956 och den tekniska livslängden ansågs vara uppnådd. Den nya kaplanturbinen beräknas ge en effekt på 20,7 MW. Aggregaten G1 och G2 i Kattstrupeforsen moderniserades och fick nya turbiner 1996-1997.

Arbetet blev klart under 2017, själva turbinen byttes under 2015. Den totala investeringen beräknades till cirka 90 miljoner kronor. Åtgärderna förväntas förlänga anläggningens livslängd med cirka 40 år.