Kattstrupeforsens vattenkraftstation moderniseras

Vårt vattenkraftverk i Kattstrupeforsen behöver moderniseras. Därför har vi nu startat ett projekt som ska vara klart 2016.

Jämtkrafts vattenkraftstation i Kattstrupeforsen

Processen för att modernisera aggregat G3 i Kattstrupeforsen startade i mars 2014. Turbinen i stationen är från 1956 och den tekniska livslängden anses vara uppnådd. Den nya kaplanturbinen beräknas ge en effekt på 20,7 MW. Aggregaten G1 och G2 i Kattstrupeforsen moderniserades och fick nya turbiner 1996-1997.

Planen är att arbetet ska vara klart under 2016, själva turbinen byts under 2015. Den totala investeringen beräknas till ca 90 miljoner. Åtgärderna förväntas förlänga anläggningens livslängd med cirka 40 år.

Samrådsmöten

Den 24 april hölls ett samrådsmöte i Aspåsnäsets där vi informerade om projektet, svarade på frågor och tog in synpunkter till beslutsunderlaget.