Modernisering av Ljungå vattenkraftstation

Delar av Jämtkrafts vattenkraftstation i Ljungå behöver moderniseras. Den befintliga kraftstationen byggs om med ett nytt utrymme samt kompletteras med en helt ny byggnad.

byggnation av tillbyggnad vid ljungå vattenkraftstation

Ombyggnationen görs för att uppnå Jämtkrafts standard på anläggningar, vilket innefattar att kunna fjärrstyra och övervaka anläggningen i realtid. Dessutom förväntas arbetsmiljön bli bättre med minimerade olycksrisker och bättre förutsättningar att kunna driva vidare kraftstationen på ett framtidssäkrat sätt.

Ombyggnation av befintlig vattenkraftstation

Jämtkraft bygger om Ljungå vattenkraftstation med ett nytt utrymme. Det ena utrymmet byggs för att rymma vattenkraftsstationens produktionstransformator och det andra för att bli ett nytt kontrollrum. 

Ny personalbyggnad

I samband med ombyggnationen låter Jämtkraft uppföra en helt ny personalbyggnad på kraftverksområdet. En lokal byggfirma uppför personalbyggnaden i Krokom och kommer sedan att transportera den med trailer till plats i Ljungå. 

Uppförande av ny personalbyggnad.

Den nya personalbyggnaden stod färdig i december 2020.

Tidplan

Arbetet är i full gång och projektet beräknas vara slutfört hösten 2021.