För dig som vill bli leverantör

Vill du och ditt företag vara med och leverera varor eller tjänster vid byggnationen av Hocksjöns Vindkraftspark? Då kan vi tipsa om vindkraft.umigo.se

en man med arbetsjacka som det står "jämtkraft" på tittar mot ett vindkraftverk

Jämtkraft och Persson Invest vill gärna samarbeta med lokala företag och bidra till jobbtillfällen.

vindkraft.umigo.se är tänkt att underlätta för dig som lokal entreprenör att vara med och konkurrera om uppdrag och inköp och det behövs många olika kompetenser, allt ifrån sprängning till kost och logi.

Webbsidan är ett samarbete mellan oss som bygger vindkraft, Umeå Universitet och Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum finansieras av Energimyndigheten och har till uppdrag att bidra till lokal och regional nytta, jobb och affärer, där vindkraft etableras.

Projektsidan för Hocksjön på umigo.se är än så länge i uppstartsfasen.

Har du frågor om webbsidan vindkraft.umigo.se ta kontakt med Christer Andersson på Vindkraftcentrum, christer.andersson@vindkraftcentrum.se eller 0768-10 49 20.