Tidplan

Här hittar du aktuell tidplan för Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftsprojektet i Hocksjön

en man tittar igenom byggritningar

AktiviteterTid

Byggnation och förstärkning av vägar, kranplaner och uppläggningsytor

feb-aug 2021

Byggnation av fundament

jun-dec 2021

Service-/ personalbyggnad

jun-okt 2021

Transformatorstation, markarbeten

jun-okt 2021

Kabelläggning inom området

aug-dec 2021

Torn och vingar fraktas till området

apr- 2022

Driftsättning transformatorstation

jun 2022

Montering av vindkraftverken

jun- 2022

Driftsättning av vindkraftverken

aug-dec 2022

Anläggning övergår i förvaltning

Q4 2022