Tidplan

Här hittar du aktuell tidplan för Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftsprojektet i Hocksjön

_dsc8340

AktiviteterTid

Höglands Skog och Kraft utvecklar vindkraftsprojektet Hocksjön

2009–2012

Jämtkraft förvärvade projektet av Höglands Skog och Kraft i januari

2019

Persson Invest går in som partner med 25% i projektet

2019/Q2

Flera informations- / dialogträffar genomfördes

2019 Q3/Q4

Löpande informationsträffar

2020

Upphandling entreprenader

2020

Byggnation av vägar och fundament

2021

Installation och drift av vindkraftverken

2022

Anläggning övergår i förvaltning

2022/Q3