Samarbeta med oss i vindkraftsprojekt

Jämtkraft erbjuder ett helhetskoncept inom vindkraft. Vi skapar också strategiska samarbeten med större markägare för att utveckla specifika vindkraftsprojekt. JP Vind är ett exempel på ett sådant samarbete.

Vindkraftsprojektet Sjisjka vindkraftspark var ett samarbete med Skanska och markägare

Jämtkraft har som mål att utöka vår förnybara elproduktion. Våra styrkor är erfarenhet av förnybar elproduktion, ett brett tekniskt kunnande och stabila ekonomiska resurser. Vi har också god kunskap när det gäller att arbeta med drift och underhåll. 

Helhetskoncept inom vindkraftsproduktion

Jämtkraft jobbar med helheten inom vindkraftsproduktion. Med våra dotterbolag Jemtska, Scandem, Jämtkraft Park Management och Jämtkraft Elnät har vi kompetens och resurser att jobba med alla steg i processen när det gäller att förädla och förvalta vindenergi. Från idé till el i uttaget.

Inom projekten arbetar vi bland annat med:

 • Markfrågor
 • Samrådsprocesser
 • Projektering
 • Upphandling
 • Byggnation av fundament och vägar
 • Ledningsdragning och transformatorstationer
 • Telecom
 • Spänningssättning
 • Drift
 • Underhåll
 • Förvaltning av elproduktion
 • Försäljning av el