Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök
Värmeverket vid Sösia, Åre.

Planering för nya fjärrvärmepannor vid Sösia i Åre

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning vid Sösia utanför Åre behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme i Åre by. Vi planerar därför att ersätta två äldre pannor med två moderna och effektivare pannor.

Säkrar en stabil leverans av fjärrvärme

En av de två värmeproducerande pannorna vid fjärrvärmeanläggningen Sösia är föråldrad och behöver ersättas med en driftsäkrare panna. Även en äldre biobränsleeldad reservoljepanna behöver ersättas med en större effektivare reservbiooljepanna.

Med en ny och större fastbränslepanna säkerställer vi att fler kunder kan ansluta sig till fjärrvärmenätet och att leveranserna av fjärrvärme blir stabilare och säkrare. Både den nuvarande fastbränslepannan och den planerade nya eldas med förnybara biobränslen.

Den nya fastbränslepannan, liksom reservoljepannan, är tänkt att placeras i befintliga byggnader vid anläggningen. När förändringarna är utförda vid Sösia kommer det, precis som idag, att finnas två biobränsleeldade fastbränslepannor och en biobränsleeldad oljepanna.

Åtgärder med miljön i åtanke

All produktion vid Sösia ska fortsatt ske med förnyelsebara biobränslen. Miljöpåverkan förutses bli jämförbar med nuvarande verksamhet, med vissa förbättringar då det totala utsläppet till luft kommer att minska med en ny fastbränslepanna. Detta tack vare effektivare reningsteknik samt bättre förbränning.

Tidplan för tillståndsprocessen
Samråd januari-februari 2023
Ansökan och Miljökonsekvensbeskrivningfebruari-mars 2023
Inlämning av ansökan april 2023
RemissomgångVår/sommar 2023
Färdigt tillståndVinter 2023/2024

Frågor och synpunkter

Samrådsunderlaget för kommande tillståndsansökan hittar du här på sidan under ”Dokument”. För att vi ska kunna ta hänsyn till eventuella frågor och synpunkter i vår tillståndsansökan för ombyggnaden ska de vara oss tillhanda senast den 3 mars 2023. Om du vill ha mer information eller vill lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Genom att kontakta oss och lämna synpunkter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Uppgifterna sparas under hela tillståndsprocessen. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy