Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Laddning av elbil utomhus

Ladda i Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att ställa om till ett mer hållbart resande. Syftet med projektet Ladda i Mittstråket har varit att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur längs Mittstråket i Sverige.

Under 2020–2022 har det, inom ramen för projektet, byggts ca 80 laddstolpar i anslutning till järnvägsstationerna längs Mittstråket. Jämtkraft ansvarar för drygt hälften, på stationerna mellan Bräcke och Storlien. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till tåg.

Mål med projektet

Projektets övergripande mål har varit att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk och främja övergången till en fossilfri transportsektor. På längre sikt ska det resultera i ökat hållbart resande längs Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.

På Jämtkraft har vi arbetat med laddinfrastruktur för elbilar sedan 2009, som en del i vår strävan att accelerera omställningen till en fossilbränslefri region och ett fossilfritt samhälle. Vi har sett det här projektet som en viktig del i arbetet med att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur för att skapa förutsättningar för fler elbilar på marknaden och säkerställa att du som elbilist har tillgång till bekväm och smart laddning.

Samverkan och finansiering

Projektägare har varit Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden har gjorts av energibolagen Sundsvall Energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden varit med och finansierat.