Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Överlåtelse av solandelar

Fyll i formuläret för att överlåta dina andelar till en annan person eller ett annat företag.

Överlåtare

Fyll i överlåtarens för- och efternamn
Fyll i överlåtarens kundnummer
Fyll i person- eller organisationsnummer. Tio siffror
Fyll i överlåtarens gatuadress
Fyll i överlåtarens postnummer och ort
Fyll i överlåtarens telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i datum för överlåtelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange hur många andelar du vill överlåta
Jag överlåter alla mina andelar och begär därmed utträde ur föreningen Östersund solpark i samband med överlåtelsen.

Övertagare

Fyll i för- och efternamn på övertagaren
Fyll i person- eller organisationsnummer, tio siffror
Fyll i övertagarens gatuadress
Fyll i övertagarens postnummer och ort
Fyll i övertagarens telefonnummer
Fyll i övertagarens e-postadress
Fyll i områdes-ID
Fyll i anläggnings-ID
Övertagaren är medveten om att ett elhandelsavtal måste tecknas med Jämtkraft. Startdatum blir det från och med datum som gäller för elhandelsavtalet. Övertagaren är medveten om att andelarna max får motsvara 80% av övertagarens beräknade årsförbrukning. Överlåtare och övertagare bekräftar att uppgifter som lämnats i formuläret är korrekta och att överlåtelse bekräftas av båda parter.