Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Utträde ur Östersund solpark

Här kan du begära utträde ur Östersund solpark.

Lämna motion

Fyll i för- och efternamn
Fyll i ditt kundnummer
Fyll i person- eller organisationsnummer
Fyll i din gatuadress
Fyll i ditt postnummer
Fyll i din ort
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i din anledning till utträde
Jag begär utträde ur Östersund solpark och säljer tillbaka samtliga andelar. Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde ska ske vid kalenderårets utgång. Jag begär att få ersättning för mina andelar sex månader efter mitt utträde vilket infaller den 30 juni efter kommande år. Inlösenvärdet fastställs i bokslutet de året som utträdet sker.