Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Sidan av vattenkraftverket i Hissmofors. På väggen sitter Jämtkrafts logotyp och i bakgrunden syns vatten vid kraftverket.

Restaurering av kraftverket i Hissmofors

Delar av vattenkraftverket i Hissmofors hade hunnit bli över 70 år gamla. Vi restaurerade kraftverket för att kunna fortsätta leverera förnybar el i framtiden.

Den gamla station IV behövde rivas och ersättas av en ny då berggrunden vid kraftstationen bestod av svällskiffer. Denna bergart sväller när den kommer i kontakt med syre vilket gjorde att bärande konstruktioner spruckit.

En ny station tar form

Att försöka renovera stationen var inget alternativ och det beslutades att en ny station skulle ersätta den gamla. Den nya stationen anlades med ny teknik som gör att den inte kommer att påverkas av svällskiffrets negativa egenskaper.

Bygget av Hissmofors VI startade i mars 2011. Projektet pågick i nästan tre år och i december 2013, togs det nya kraftverket i drift.

Den nya stationen i Hissmofors är en viktig del i Jämtkrafts arbete med att säkra den förnybara elproduktionen för framtiden. En miljard har investerats och vi ser projektet som ett av många steg mot en mer hållbar framtid.

Den 14 juni 2014 invigdes den nya stationen med pompa och ståt. Se filmen från invigningen här nedan.

Film från invigningen av Hissmofors