Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar
Vy över Kattstrupeforsens vattenkraftverk från nedsidan i vattnet.

Modernisering av Kattstrupeforsens vattenkraftstation

Vårt vattenkraftverk i Kattstrupeforsen behövde moderniseras. Därför startade vi ett projekt som blev klart 2017.

Processen för att modernisera aggregat G3 i Kattstrupeforsen startade i mars 2014. Turbinen i stationen var från 1956 och den tekniska livslängden ansågs vara uppnådd. Den nya kaplanturbinen beräknas ge en effekt på 20,7 MW. Aggregaten G1 och G2 i Kattstrupeforsen moderniserades och fick nya turbiner 1996-1997.

Arbetet blev klart under 2017, själva turbinen byttes under 2015. Den totala investeringen beräknades till cirka 90 miljoner kronor. Åtgärderna förväntas förlänga anläggningens livslängd med cirka 40 år.