Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Flygbild över dammen i Fjällsjön Moen.

Naturliga förhållanden har återskapats i Moen

Moendammen i Åre kommun har tagits bort och sjön öppnades för vandrande fisk under 2020. De mer än 100 år gamla stenkistorna och utskovsdelen revs och därmed har fiskens miljö påverkas positivt.

Utrivning av damm har öppnat för vandrande fisk

Den gamla trädammen i sjön Moen hade stort underhållsbehov och tillförde mycket liten produktion. En utrivning av dammen återskapade sjöns naturliga förhållanden och medförde stor miljönytta genom att sjön öppnades till Sätterån och sjön Greningen. För första gången på mer än 100 år kan fisken vandra fritt mellan Moen och Greningen via Sätterån.

Dammkonstruktionen, inklusive resterna av den gamla fångdammen strax uppströms, revs så att den ursprungliga sjötröskeln återskapades så långt som möjligt. Stenarna från konstruktionen har använts vid återskapandet av den ursprungliga åfåran och har i övrigt spridits längs stranden.

Arbetena utfördes under barmarksperioden då det krävdes snö- och isfria förhållanden för att uppnå bästa resultat. Fjällsjön Moen ligger i väglöst land och för att skydda marken från skador användes en bredbandad grävmaskin i arbetet.