Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar
Dammåns vattenkraftverk

Turbinbyte i Dammåns vattenkraftstation

Vattenkraftstationen i Dammån har under 2022 förnyats med en ny turbin och generator inne i stationshuset. Den nya moderna maskinen har en högre driftsäkerhet och energieffektivitet jämfört med den gamla som hade tjänat ut sin tekniska livslängd efter cirka 40 år i bruk.

I takt med att icke styrbara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi, byggs ut ökar också behovet av planerbar, driftsäker och pålitlig förnybar vattenkraft.

Förutom att turbinen och generatorn i Dammån hade uppnått sin tekniska livslängd var generatorn delvis trasig vilket gjorde att maskinen endast kunde köras på halvfart. Med en ny modern maskin kan vi nu säkerställa att vattenkraftverket kan leverera el till sin fulla kapacitet på 5 GWh per år. 

Så gick det till

Först tömdes nuvarande magasin och sedan rev vi ut den gamla maskinen. Därefter anpassades befintlig stationsbyggnad invändigt innan den nya turbinen och generatorn kunde monteras.

Arbetet började förberedas i slutet av 2020. Själva renoveringen i kraftstationen påbörjades 2021 och blev klart under 2022.