Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Dammåns vattenkraftverk

Turbinbyte i Dammåns vattenkraftstation

Vattenkraftstationen i Dammån har under 2022 förnyats med en ny turbin och generator inne i stationshuset. Den nya moderna maskinen har en högre driftsäkerhet och energieffektivitet jämfört med den gamla som hade tjänat ut sin tekniska livslängd efter cirka 40 år i bruk.

I takt med att icke styrbara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi, byggs ut ökar också behovet av planerbar, driftsäker och pålitlig förnybar vattenkraft.

Förutom att turbinen och generatorn i Dammån hade uppnått sin tekniska livslängd var generatorn delvis trasig vilket gjorde att maskinen endast kunde köras på halvfart. Med en ny modern maskin kan vi nu säkerställa att vattenkraftverket kan leverera el till sin fulla kapacitet på 5 GWh per år. 

Så gick det till

Först tömdes nuvarande magasin och sedan rev vi ut den gamla maskinen. Därefter anpassades befintlig stationsbyggnad invändigt innan den nya turbinen och generatorn kunde monteras.

Arbetet började förberedas i slutet av 2020. Själva renoveringen i kraftstationen påbörjades 2021 och blev klart under 2022.