Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Flygbild över vattenkraftstationen i Duved.

Turbinbyte i Duveds vattenkraftstation

Den drygt 100 år gamla traditionen att producera el i Duved har under 2020 förnyats med en ny turbin och generator inne i stationshuset. Den nya moderna maskinen har högre driftsäkerhet och energieffektivitet jämfört med den gamla som tjänade ut sin tekniska livslängd efter nästan 60 år i bruk.

Arbetet med att montera den nya turbinen och generatorn skedde inomhus i vattenkraftstationen. Arbetet förbereddes under vår och sommar 2019 och själva renoveringen skedde efter vårfloden 2020.

Jämtkrafts vattenkraftstation i Duved producerar 10 GWh per år och är ett av 255 kraftverk i landet som bidrar mest till reglerkraften, det vill säga att lagra vatten i magasin så att elproduktion finns tillgänglig när den behövs. I takt med att icke styrbara energikällor, till exempel vindkraft och solenergi, byggs ut ökar också behovet av planerbar, driftsäker och pålitlig förnybar vattenkraft.