Vår förnybara energi

Hos Jämtkraft får du el från förnybara energikällor. Vi producerar egen el i våra kraftverk från sol, vind, vatten och skog. Och vi köper in förnybar el, så att du som kund alltid ska få klimatklok el i ditt avtal.

Sol

Solkraft fungerar bra i Sverige, tack vare ljusa sommarnätter och vintern när solen reflekteras i snön. Det ger mycket solenergi.

Vind

Det blåser friskt i Jämtland, på senare år har vi sett potentialen i denna enorma kraft och gjort den till vår vän.

Vattenkraft

Vår äldsta energikälla fortsätter att leverera kraft och framtidstro på samma sätt idag som 1894.

Bioenergi

Ibland ser vi den inte ens, vår växande energi, skogen. Vi tar hand om restprodukterna för att göra värme och el.

Ursprungsgarantier

Hur kan du veta att just din el kommer från förnybara energikällor? Jo, när du har ett elavtal med Jämtkraft köper vi in ursprungsgarantier från förnybara produktionskällor för den mängd el du använder. För varje kilowattimme el köper vi in lika många ursprungsgarantier. På det sättet bidrar du till att den totala energimixen kommer att innehålla mer förnybar energi.

För att garantera elens ursprung utförs revisioner en gång per år av en auktoriserad revisor. Vid revisionen redovisas anskaffad energi kontra såld energi.

Revisorsintyg för ursprungsgarantier