Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Så funkar elstödet – från norr till söder

I samband med höga elpriser presenterades under hösten 2022 ett elstöd, ett högkostnadsskydd för konsumenter i mellan- och södra Sverige. Efter ett nytt förslag i januari 2023 får även hushåll i norra Sverige ersättning för perioden november och december 2022.

Det finns två elstöd för privatpersoner.

Elstödet för perioden oktober 2021 – september 2022

Betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för anläggning i södra Sverige (elområde 3 och 4). Dessa personer måste också ha varit innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

  • SE4: 79 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE3: 50 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset inte har nått upp till det nationella referenspriset

Den 20 februari börjar Försäkringskassan utbetalning av elstöd för den här perioden.

Elstöd för november och december 2022

Betalas ut till privatpersoner i hela Sverige.  Elstödet ges för 80 procent av elförbrukningen under perioden november–december 2022. Stödet omfattar alla fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022.

  • SE1 och SE2: 90 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE3: 126 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE4: 129 öre x din elförbrukning i kWh

Du hittar enklast din förbrukning i vår app, i Mina Sidor eller på fakturan.

Pengarna betalas ut av Försäkringskassan senast den 9 juni 2023.

Mer information:

Om utbetalning från Försäkringskassan:
www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

Om elstödet på Svenska kraftnäts webbplats:
www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Nyheter

19 april: Elstöd för privatpersoner i hela landet:www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2023-04-19-elstod-for-privatpersoner-i-hela-landet

3 februari: Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till fysiska personer

30 januari: Pressmeddelande från Svenska kraftnät

Vi uppdaterar sidan så fort mer information finns att tillhandahålla.
Uppdaterat 2023-04-20.