Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Så funkar elstödet – från norr till söder

I samband med höga elpriser presenterades under hösten 2022 ett elstöd, ett högkostnadsskydd för konsumenter i mellan- och södra Sverige. Efter ett nytt förslag i januari 2023 får även hushåll i norra Sverige ersättning för perioden november och december 2022.

Det finns två elstöd för privatpersoner.

Elstödet för perioden oktober 2021 – september 2022

Betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för anläggning i södra Sverige (elområde 3 och 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

  • SE4: 79 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE3: 50 öre x din elförbrukning i kWh
  • SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset inte har nått upp till det nationella referenspriset

Den 20 februari börjar Försäkringskassan utbetalning av elstöd för den här perioden.

Elstöd för november och december 2022

Betalas ut till privatpersoner i hela Sverige.  Elstödet ges för 80 procent av elförbrukningen under perioden november–december 2022. Stödet omfattar alla fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022.

  • SE1 och SE2: 90 öre/kWh
  • SE3: 126 öre/kWh
  • SE4: 129 öre/kWh

När och hur dessa utbetalningar kan betalas ut är inte beslutat.

Mer information:

Om utbetalning från Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

Om elstödet på Svenska kraftnäts webbplats: www.svk.se/stod-till-elanvandare/elstod-till-privatpersoner/

www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Om uträkningen av elstödet: www.svk.se/stod-till-elanvandare/elstod-privatpersoner-hela-landet/utrakning-av-stodnivaer-till-hela-landet/

Nyheter

3 februari: Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till fysiska personer

30 januari: Pressmeddelande från Svenska kraftnät

Vi uppdaterar sidan så fort mer information finns att tillhandahålla.
Uppdaterat 2023-03-14.