Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Så funkar elstödet – från norr till söder

I samband med höga elpriser presenterades ett elstöd, ett högkostnadsskydd för konsumenter i mellan- och södra Sverige, under hösten 2022. Efter ett nytt förslag får även hushåll i norra Sverige ersättning för november och december 2022.

Elstöd efter beslut hösten 2022

Under hösten beslutade regeringen att du som bor i mellan- och södra Sverige, alltså elprisområde 3 och 4 ska få ersättning. Detta gäller både privatpersoner, företag och organisationer.

Elstödet gäller från oktober 2021 till och med september 2022. Elstöd kommer inte att betalas ut till dig i norra Sverige, i elprisområde 1 och 2, under den här perioden.

Elstöd efter beslut i januari 2023

Nytt elstöd ska omfatta hela landet, alltså även norra Sverige, och hushåll inom elprisområde 1 och 2. Svenska kraftnät har fått ett nytt uppdrag av regeringen, de ska ta fram ett elprisstöd som gäller för perioden november till december 2022.

Mer info om elstödet på Svenska kraftnäts webbplats: www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Utbetalning av elstöd

Försäkringskassan har fått uppdraget av regeringen att betala ut elstöd till privatpersoner i Sverige. Det elstöd som det beslutades om i höstas kommer att börja betalas ut innan februari månads slut. Utbetalningen kommer att ske successivt och till en början till användare inom elområde 3 och 4. Utbetalningar efter beslut i januari kommer att ske under våren, i dagsläget är inget exakt datum för utbetalning fastställt.

Läs mer om utbetalning på Försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

Vi uppdaterar sidan så fort mer information finns att tillhandahålla.
Uppdaterat 2023-01-17.