Avtalsvillkor för el

Här hittar du de avtalsvillkor som gäller när du köper el av oss. Vissa avtalsvillkor är specifika för Jämtkraft eller för särskilda elavtal som vi har. Andra är allmänna villkor som gäller hela energibranschen.

Energibranschens allmänna avtalsvillkor

Konsumenter

Gällande allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev)
(Gäller till och med 2019-03-31 för nya kunder och till och med 2019-05-31 för befintliga kunder.)

Nya allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2)*
(Gäller från och med 2019-04-01 för nya kunder och från och med 2019-06-01 för befintliga kunder.)

*Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2). Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen. De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Särskilda villkor Konsument (rev 2)

Jämtkrafts avtalsvillkor 

Jämtkrafts allmänna avtalsvillkor