Energikollektivet Dela Billsta

Välj lokalproducerad el. Nu kan du gå med i energikollektivet Dela Billsta. Du får el som producerats i Billstaån, som tillgodoser höga ekologiska värden. Ett sätt att vara med och påverka med dina val som konsument.

Fisken kan vandra i Billstaån igen efter över 100 år med kvarnar, sågverk och vattenkraft. Samtidigt som fisken får tillgång till ån, vill vi ge dig möjlighet att använda elen som ån producerar.

Kanske vill du vara med och påverka med dina val som konsument – välja ekologiskt när det är möjligt. Nu har du möjlighet att nyttja el från vattenkraft med fria vandringsvägar för fisk och fauna.

Hållbar el till ett bra pris

Som medlem i energikollektivet Dela Billsta får du hållbar el till ett bra pris. För varje ny medlem i kollektivet avsätter Jämtkraft Miljöfond ett bidrag för vidareutveckling av området kring Billstaån.

Så går det till

För att ansluta dig till Dela Billsta tecknar du en andel av elproduktionen i Billsta vattenkraftverk hos oss. Därmed blir du din egen energiproducent.

Jag är intresserad av att gå med i Dela Billsta

Jag är kund hos Jämtkraft*