Välkommen till Jämtkraft och Jämtpriset!

Ditt elatonavtal övergick till Jämtpriset den 1 maj 2015. Kärnan i produkten är densamma, ett expertförvaltat och långsiktigt lågt elpris. Men portföljen, där din el ingår, har blivit större. Det gör ditt elpris lite stabilare.

Jämtpriset tänker på framtiden och ger kraft över till det som är viktigt. Experterna sköter elpriset åt dig. De bevakar elmarknaden varje timme och varje dag för att säkra upp ett stabilt och långsiktigt lågt elpris medan du gör något annat.