Energikollektivet Dela Billsta

Välj lokalproducerad el. Nu kan du gå med i energikollektivet Dela Billsta. Du får el som producerats i Billstaån, som tillgodoser höga ekologiska värden. Ett sätt att vara med och påverka med dina val som konsument.

Fisken kan vandra i Billstaån igen efter över 100 år med kvarnar, sågverk och vattenkraft. Samtidigt som fisken får tillgång till ån, vill vi ge dig möjlighet att använda elen som ån producerar.

Kanske vill du vara med och påverka med dina val som konsument – välja ekologiskt när det är möjligt. Nu har du möjlighet att nyttja el från vattenkraft med fria vandringsvägar för fisk och fauna.

Det här får du

Som medlem i energikollektivet blir du delägare av den el som producerats i Billstaån. Förnybar el som samtidigt ger livsutrymme för fisk och fauna. En andel kostar 360 kronor per år, exklusive moms, och den ger dig 0,05 procent av Billsta Kraftverks faktiska produktion, vilket de sista tio åren motsvarat i genomsnitt 940 kWh/år.

För varje ny medlem i kollektivet avsätter Jämtkraft 100 kronor för vidareutveckling av området kring Billstaån. Som medlem är du med och beslutar tillsammans med övriga i kollektivet hur pengarna ska användas.

Så går det till

För att ansluta dig till Dela Billsta tecknar du en andel av elproduktionen i Billsta vattenkraftverk hos oss. Därmed blir du din egen energiproducent.

Anmäl ditt intresse!

Jag är intresserad av att gå med i Dela Billsta

Fyll i ditt för- och efternamn
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i din gatuadress
Fyll i postnummer
Fyll i ort
Jag är kund hos Jämtkraft*
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy