Ändra elanslutning

Ibland behöver man göra förändringar i en befintlig anslutning till elnätet. Som till exempel att flytta eller koppla ur ett mätarskåp, eller att gräva ner en luftledning.

Om du behöver göra en ändring av din elnätsanslutning så hjälper vi dig. Kom bara ihåg att höra av dig i god tid för att vi ska hinna utföra arbetet till önskat datum.