För- och färdiganmälan

Här kan du som är elinstallatör logga in på vår digitala för- och färdiganmälan, eller hitta blanketter och annan information som du behöver i dina kontakter med oss.

Logga in och gör din anmälan

Vi jobbar med för- och färdiganmälan digitalt, vilket underlättar för dig att hålla koll på de ärenden du har hos oss.

Logga in

Skicka in kompletteringar

Vissa delar av för- och färdiganmälan måste kompletteras med någon av de blanketter som ligger här på sidan. Om du ska göra en komplettering, skriv i så fall ut blanketten och skicka underskrivet exemplar till:

Jämtkraft AB
att: Kundteknik
Box 394
831 25 Östersund

Vid frågor ring 063-14 90 00 eller kontakta oss på info@jamtkraft.se