Avtalsvillkor för elnät

Här hittar du energibranschens avtalsvillkor för olika elnätsavtal.

Energibranschens allmänna avtalsvillkor

Konsumenter

Avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument).

Gällande allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev) 
Gäller till och med 2019-05-31

Nya allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2)*
Gäller från och med 2019-06-01

*Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2). Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning).
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev)

Högspänningsanläggningar

Avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar.
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H (rev)