Avtalsvillkor för elnät

Här hittar du energibranschens avtalsvillkor för olika elnätsavtal.

Energibranschens allmänna avtalsvillkor

Konsumenter

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2)

Näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning).
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev)

Högspänningsanläggningar

Avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar.
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H (rev)