Elnätspriser för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Elnätsavgifter för privatpersoner

Elnätspriser

inklusive moms, från 1 januari 2018:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A (lägenhet)* 1 575 kronor/år
16A 3 850 kronor/år
20A 6 200 kronor/år
25A 7 700 kronor/år
35A 10 325 kronor/år
50A 14 375 kronor/år
63A 18 625 kronor/år
80A 23 825 kronor/år
100A 30 000 kronor/år
125A 37 500 kronor/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff        17,87 öre/kWh
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 
* Gäller lägenhet i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre lägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.