Elnätspriser för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Elnätsavgifter för privatpersoner

Elnätspriser

inklusive moms, från 1 januari 2017

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A (lägenhet)* 1 575 kr/år
16A 3 850 kr/år
20A 6 200 kr/år
25A 7 700 kr/år
35A 10 325 kr/år
50A 14 375 kr/år
63A 18 625 kr/år
80A 23 825 kr/år
100A 30 000 kr/år
125A 37 500 kr/år

 

Rörlig nätavgift

Enkeltariff 12,8 öre/kWh
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A
* Gäller lägenhet i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre lägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.