Anslutning av vindparker i Åskälen

Vi har utrett möjligheterna för att ansluta vindparkerna till elnätet via en ny kraftledning och kommit fram till en slutlig ledningssträcka från stamnätet i Midskog till vindparksområdet i Åskälen.

kraftledningar

Energimarknadsinspektionen har beviljat koncession och här kan du se ledningsdragningen som de beslutat om.