Investera i vår region

Etablering av datacenter i regionen

Jämtkraft Elnät AB är en av grundarna av The Power Region, en satsning för att attrahera energiintensiva verksamheter och utveckla datacenterbranschen i regionen. The Power Region har förberett markområden och lokaler och projektgruppen kommer att hjälpa de företag som vill etablera datacenter i regionen att hitta den bästa lösningen för företaget. Kontakta The Power Region för ytterligare information om tillgängliga datacenterlösningar i vår region.

Med ett extremt stabilt nät, väl utbyggd infrastruktur, 100 procent förnybar energi och ett kallt klimat har Östersund och Jämtland – The Power Region – perfekta förutsättningar för elintensiva verksamheter. Vårt kalla klimat ger möjlighet till fri kylning året runt. Här finns hög kompetens inom IT och bra kommunikationer med flyg och tåg.

Ett nav för elnät i Sverige

Området ligger i hjärtat av statligt ägda Svenska Kraftnät som har extremt hög redundans på spänningsnivåerna 400 kV och 220 kV. En stor del av norra Sveriges elproduktion passerar genom regionen och distribueras ut via Jämtkrafts egna regionnät på 130 kV för vidare transformering (40 kV, 20 kV, 10 kV, 0.4 kV) till uttagskunderna i nätområdet.

Karta över Sveriges stamnät

(Illustration: Svenska kraftnät)
Karta över Sveriges stamnät

SNE_PIL