Vädersäkrad elledning i Duved

Jämtkraft Elnät bygger ny stationsbyggnad och transformator samt vädersäkrar elledningen i Duved.

vadersakrad-elledning-i-duved

Jämtkraft Elnät ansvarar för att försörja hela Åredalen med en säker elleverans. Området är expansivt och investeringar i ledningsnätet, ny stationsbyggnad och transformator är nödvändigt. Ställverket anpassas och byggs om utifrån den ökande efterfrågan av trygg elleverans. Dagens luftledning mellan vattenkraftstationen och Duvedsbyn rivs och byts ut mot en ny kabel som grävs ner i marken och därmed vädersäkras. Ombyggnationerna behövs i Duved som växer. För den elektrifierade tågdriften mot Norge samt stabil elförsörjning, inte minst i samband med stora internationella tv-sända evenemang.

För att utföra arbetet så ekonomiskt och miljömässigt effektivt som möjligt planerar Jämtkraft Elnät att utföra arbetet i samband med förnyelsen av Duveds vattenkraftstation 2020, bolaget har ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för detta.

Tidplan

Aktiviteter Tid
Ny stationsbyggnad 2019 höst/vinter
Rivning av luftledning och markförläggning av ny kabel 2020 vår/sommar
Ombyggnation av ställverk samt ny transformator 2020 sommar/höst
Rivning av gamla stationsbyggnaden 2021 vår
Planerat avslut av arbetet 2021 sommar