Ny koncession för befintlig ledning mellan Lugnvik och Östersund

Koncessionen, tillståndet, för den befintliga 130 kV markkabeln mellan Lugnvik och Östersund har gått ut. Därför ansöker nu Jämtkraft Elnät AB om ny koncession för den befintliga ledningen.

markkabel-elnatsprojekt

I samband med detta utreds alternativa sträckningar och samråd hålls i syfte att säkerställa det bästa alternativet för anslutningen.

Samråd hålls fram till 20 december 2017.

Koncessionsansökan gjordes 28 december 2017 till Energimarknadsinspektionen. Beslut förväntas under våren 2019.