Jämtkraft bygger elnätsanslutning för vindkraft i Rätan

Jämtkraft utökar elnätet i Jämtland och Västernorrland. Nära två mil kraftledning byggs mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation i närheten av Överturingen i Ånge kommun. Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet.

kraftledning

Det länsöverskridande bygget beräknas ta omkring ett och ett halvt år. Byggstart skedde sommaren 2018 och idrifttagning är planerad till årsskiftet 2019. 

Vindkraftanslutningen börjar ta form

I november 2018 är de flesta tillstånd och det mesta av planeringen och projekteringen klar. Bygget av både fördelningsstationen och kraftledningen har inletts.

Fördelningsstation

Större delen av mark- och betongarbetena är färdigställda för stationsområdet. Projekteringen har gått in i slutskedet och entreprenörens inköp är i stort sett färdiga. Som en del i entreprenaden ingår att projektera och gjuta transformatorfundament för två stycken 125MVA transformatorer. Dessa ska omvandla spänningen från vindkraftverken till 220kV högspänningsledningen för distribution ut på stamnätet. Den nya fördelningsstationen beräknas vara klar till september 2019.

Kraftledningen

Projekteringen är klar och entreprenör för byggnationen är kontrakterad. Bygget av ledningen startar i november 2018 och ska vara klart för besiktning i slutet av augusti 2019.

Tre parter

I projektet, som kallas för Rätanklustret, ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet.

  • Investeraren Green Investment Group bygger de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten med 236MW installerad effekt fördelat på 56 vindkraftverk.
  • Statliga Affärsverket Svenska Kraftnät förnyar Rätans befintliga stamnätstation.
  • Jämtkraft bygger ny högspänningsledning för 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden. Jämtkraft har sökt och fått beviljat en linjekoncession och har därmed tillstånd att bygga och äga kraftledningen

I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftspark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

Mer förnybar energi

Den nya kraftledningen bidrar till att öka andelen förnybar energi, enligt regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2030. Jämtkraft kommer kontinuerligt att informera berörda om projektet.

 

Aktivitet

Tidsperiod

Ansökan om koncession

December 2015

Beslut koncession

Oktober 2017

Projektering och upphandling

Vår 2018

Byggstart

Sommar 2018

Planerad idrifttagning

Höst 2019