Framtidssäkring av strömförsörjning till Storlien

Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kV kraftledning på sträckan från Enafors till Storlien. Detta för att framtidssäkra strömförsörjningen till Storlien som turistort.

anslutning av vindpark till stamnätet

E.ON Wind beslutade september 2017 att lägga ner Kopperaa vindpark efter negativt besked på tillståndsansökan i Norge.

Efter det har Jämtkraft Elnät beslutat att revidera koncessionsansökan att gälla sträckan Enafors till Storlien. Sträckan Storlien till Kopperaa har alltså tagits bort ur ansökan. Beslut förväntas under 2019.

Bakgrund

Jämtkraft Elnät AB sökte 2014 om koncession för linje för en 170 kV ledning från Enafors till Storlien och vidare till norska Kopperaa. Syftet med kraftledningen var dels att ansluta den planerade vindkraftsparken i Kopperaa och dels för att framtidssäkra elnätet mellan Enafors och Storlien.