Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Säkerhet nära elledningar

Säkerhet nära elledningar

Att lära sig hur man handskas med elledningar på rätt sätt är viktigt för att förhindra skador, vare sig du arbetar eller bor nära elledningar. Lär dig mer med denna guide.

I Energiföretagens guide kan du läsa på om farorna med att arbeta nära elledningar och hur du kan jobba förebyggande kring detta. Till exempel: 

  • Du som på något sätt ska arbeta i närheten av en luftledning, gör klokt i att redan i förväg undersöka terrängen med hänsyn till luftledningen.
  • Du som planerar att arbeta i ledningens försiktighetszon, eller riskerar att komma in i den, ska kontakta elnätsföretaget för närmare anvisningar. Detta gäller även för entreprenörer som exempelvis på uppdrag av privatperson, kommun, markägare med mera, planerar att utföra arbete inom denna zon. 
  • När en maskindel kommer i kontakt med luftledningen så kommer en ström leta sig ned via maskinen i marken och skapa en spänning i marken som avklingar ju längre från maskinen man kommer. Denna spänningsskillnad kallas stegspänning och innebär direkt fara för den som står på marken. Därför ska allt arbete inom eller i anslutning till försiktighetszonen planeras och riskhanteras med avseende på elfaran av arbetsgivaren/entreprenören.
  • Ta kontakt med Jämtkraft i god tid före arbetet ska genomföras, så kan vi ge närmare anvisningar och svara på frågor!