Avbrottsfritt underhåll

Vi vet att du vill ha igång datorn, hålla maten kall och ladda telefonen dygnet runt. Därför gör vi nästan allt underhåll av elnätet utan att bryta strömmen.

elnat_190527_ji8a2140

Vi arbetar hela tiden för att du ska ha en tillförlitlig elleverans med så få avbrott som möjligt. För att minska antalet avbrott görs mycket av underhållet på Jämtkrafts elnät avbrottsfritt. I praktiken innebär det att vi byter komponenter och stolpar samt rengör transformatorstationer utan att bryta strömmen.

Att arbeta med spänningen på (AMS) kräver både utrustning, tid och kunskap. Våra montörer är utbildade för att kunna underhålla elnätet utan att bryta strömmen. Utöver kunskap så krävs det en hel del utrustning, däribland specialbyggda fordon med isolerad skylift.