För dig som är bosatt i vårt elnätsområde

Om du bor i Jämtkrafts elnätsområde så är det vi som transporterar elen till dig. Vi hjälper också till med att ansluta ditt hus till elnätet, visar var nergrävda kablar finns och erbjuder byggkraft.

gs_20200901_jamtkraft_0522

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar.

Anslutning till elnätet

Om du behöver elanslutningar till din villa så hjälper vi till med både nyanslutningar och byggström. Jämtkraft äger kraftledningar, ställverk och all annan utrustning som behövs för en fungerande elleverans.

Leveranssäkerhet

Vi försöker alltid att förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Vi har ett tryggt och säkert elnät som vi ständigt bevakar. 

Varje år genomför vi elnätsprojekt och investerar omkring 50 miljoner kronor på att gräva ner och byta ut kablar för att fortsätta hålla en hög leveranssäkerhet. Nästan allt underhåll av elnätet görs dessutom avbrottsfritt.

För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.