Övervakningsplan

Enligt Ellagen måste varje nätbolag ha en övervakningsplan. Planen ska visa att nätbolaget inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt.

Syftet med övervakningsplanen är att dokumentera rutiner, riktlinjer och policys inom Jämtkraft Elnäts områden där det skulle kunna finnas risk för diskriminering av tredje part. Ett annat syfte är att identifiera eventuell diskriminerande verksamhet och att vidta avhjälpande åtgärder.

En gång per år ska en rapport publiceras som visar vilka åtgärder som vi har vidtagit enligt planen. Övervakningsplanen omfattar Jämtkraft Elnäts verksamhet.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

Årets övervakningsplan har fokuserat på Jämtkrafts informationsspridning. Vi har även sett till att de nya verksamheterna uppfyller övervakningsplanens syfte och mål. 

Årlig rapport – åtgärder enligt övervakningsplan