Arbete vid avbrott i elnätet

Vi har personal beredda dygnet runt, året runt för att åtgärda fel som ibland drabbar våra anläggningar eller ledningar.

elnat_beskuren_190527_mg_2432

Många av felen får vi larm om direkt i vår driftcentral och de kan du se direkt i vår avbrottskarta. Det finns också fel som vi inte kan se och då behöver vi en felanmälan från dig för att kunna åtgärda det.

Felsökning

När det kommit en felanmälan eller ett larm till vår driftcentral påbörjar vi felsökningen omgående. I många fall inleds felsökningen med att vi gör omkopplingar i elnätet för att konstatera var felet inträffat. Vi ser också till att så många kunder som möjligt omgående får strömmen tillbaka.

På plats vid felstället

I arbetet med omkopplingen kan vi ta kontakt med någon i vår cirka 365 personer stora frivilliga störningshjälpsorganisation som finns spridd över vårt område. De bistår vid omkopplingsarbetet, gör den första kontrollen av anläggningen och utför en del felavhjälpning.

Om felet inte kan lokaliseras och åtgärdas kommer vår beredskapspersonal till platsen. De har stor kunskap om anläggningarna och modern teknisk utrustning för att klara av de mest komplicerade fel.

Helikopter påskyndar arbetet

Vi följer väderleksprognoserna noga eftersom vädret kan orsaka flera fel i vårt elnät. Får vi veta att sämre väderlek med åska, hårda vindar eller ymnigt snöfall är i antågande förstärker vi vår beredskap. Personalen håller sig beredda att rycka ut. Om vädret tillåter anlitar vi också ofta helikopter dagtid för snabb felsökning från luften.