Våra elnätsprojekt

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund. Här hittar du information om våra pågående och planerade elnätsprojekt.

Ny ledning från Björnsjöbodarna till Ismunden

Jämtkraft Elnät AB har beslutat att i dagsläget inte gå vidare med bygget av en kraftledning från vindkraftsområdet Björnsjöbodarna.

Anslutning av Kopperaa vindpark till stamnätet

Vi planerar en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindparken Kopperaa i Norge, nära svenska gränsen, till stamnätet.

Nytt ställverk i Midskog

Ett nytt ställverk ska byggas i Midskog, Ragunda kommun. Ombyggnaden är en av de största ställverksombyggnationerna i landet.

Elnätsanslutning till vindparker i Rätan

En ny 220 kV kraftledning mellan en planerad stamstation vid Rätan kraftstation och tre planerade vindparker i Rätansklustret.

Framtidssäkring av strömförsörjning till Östersund

Vi planerar en ny 130 kV kraftledning från Midskog till Verksmon för att framtidssäkra strömförsörjningen till Östersund.

Anslutning av vindparker i Åskälen

Vi har utrett möjligheterna för att ansluta vindparkerna till elnätet via en ny kraftledning.

Investering och etablering av datacenter i regionen

The Power Region är en satsning för att attrahera energiintensiva verksamheter och utveckla datacenterbranschen i regionen.